انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران » استاندارد ها http://ispst-pack.ir حفظ کالا با ماندرگاری بالا برای حمایت از کالای ایرانی Sun, 20 Jan 2019 05:27:01 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.3.18 معرفی استاندارد های بسته بندی۲ http://ispst-pack.ir/2536-2/ http://ispst-pack.ir/2536-2/#comments Mon, 11 Sep 2017 05:16:16 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=2536 نوشته معرفی استاندارد های بسته بندی۲ اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>

نوشته معرفی استاندارد های بسته بندی۲ اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/2536-2/feed/ 0
معرفی استاندارد های بسته بندی http://ispst-pack.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/ http://ispst-pack.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/#comments Wed, 01 Jun 2016 08:00:07 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=1144 نوشته معرفی استاندارد های بسته بندی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>

نوشته معرفی استاندارد های بسته بندی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/feed/ 0