جمعه , اسفند ۹ ۱۳۹۸
خانه / اولین دوره شناخت بسته بندی مواد غذایی برگزار گردید

اولین دوره شناخت بسته بندی مواد غذایی برگزار گردید

اولین دوره شناخت بسته بندی مواد غذایی برگزار گردید

۱۸و ۱۹ تیرماه

مدرس سرکار خانم شرافتی