ماهنامه بسته بندی و چاپ آفتاب گردان

 

 

2123

 

نام مدیر عامل : ابوالحسن خلیلی

آدرس دفتر مرکزی : خ بهشتی خ پاکستان خ ۱۴ پ ۴

تلفن های تماس : ۸۸۷۳۰۶۱۳