اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار

درباره‌ی محمد سیمائی

حتما ببینید

تجربه ی احساسی مصرف کننده در طراحی بسته ها