اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران _تهران

اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران _تهران

۳–۴اردیبهشت ۱۳۹۷

بدینوسیله به اطلاع کلیه صنعتگران وتجار داخلی وخارجی درحوزه بسته بندی می رساند؛ به منظور گسترش روابط علمی، تجاری و صنعتی میان جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها وشناساندن و اشاعه هرچه بیشتر ارزش ها، اهداف وتجربیات ودستاوردهای علمی و صنعتی در حوزه بسته بندی،اولین کنفرانس  بین المللی با مجوز صادره از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران توسط انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در تاریخ ۳-۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ در محل سازمانپژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار میگردد.

لذا از کلیه شرکتها ومؤسساتی که در راستای محور های :

۱)دستاورد های نوین بسته بندی

۲)نقش بسته بندی در حل مشکلات صنعت وتجارت

۳)بهبود فضای کسب و کاردرصنعت بسته بندی ایران

فعالیت می کنند و تمایل به همکاری دارند درخواست می گردد تا جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق موارد ذیل اقدام به برقراری ارتباط نمایند :

شماره تماس :   ۸۸۳۶۹۷۵۰-  ۸۸۵۷۵۶۰۰-۰۲۱فکس: ۸۸۵۷۵۶۰۶-۰۲۱   ایمیل :contact@ ispst-pack.ir

نشانی رسمی تلگرام :https://t.me/inNashnalconferans

شرایط ثبت نام در کنفرانس شرایط ارسال مقالات برای کنفرانس فرم شرکت در مسابقه فرم درخواست درج مشخصات درکتاب نمایشگاه کنفرانس فرم پیش ثبت نام نمایشگاه جانبی