اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران _تهران

اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران _تهران

۳–۴اردیبهشت ۱۳۹۷

بدینوسیله به اطلاع کلیه صنعتگران وتجار داخلی وخارجی درحوزه بسته بندی می رساند؛ به منظور گسترش روابط علمی، تجاری و صنعتی میان جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها وشناساندن و اشاعه هرچه بیشتر ارزش ها، اهداف وتجربیات ودستاوردهای علمی و صنعتی در حوزه بسته بندی،اولین کنفرانس  بین المللی با مجوز صادره از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران توسط انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در تاریخ ۳-۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ در محل سازمانپژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار میگردد.

لذا از کلیه شرکتها ومؤسساتی که در راستای محور های :

۱)دستاورد های نوین بسته بندی

۲)نقش بسته بندی در حل مشکلات صنعت وتجارت

۳)بهبود فضای کسب و کاردرصنعت بسته بندی ایران

فعالیت می کنند و تمایل به همکاری دارند درخواست می گردد تا جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق موارد ذیل اقدام به برقراری ارتباط نمایند :

شماره تماس :   ۸۸۳۶۹۷۵۰-  ۸۸۵۷۵۶۰۰-۰۲۱فکس: ۸۸۵۷۵۶۰۶-۰۲۱   ایمیل :contact@ ispst-pack.ir

نشانی رسمی تلگرام :https://t.me/inNashnalconferans

شرایط ثبت نام در کنفرانس شرایط ارسال مقالات برای کنفرانس فرم شرکت در مسابقه فرم درخواست درج مشخصات درکتاب نمایشگاه کنفرانس فرم پیش ثبت نام نمایشگاه جانبی
مدیری بسته بندی