بانک اطلاعات بسته بندی کشور

به نام خدا

یکی از راه های ارتقاء و توسعه صنعت بسته بندی کشور شناخت آن از طریق صاحبان صنایع می باشد. انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در نظر دارد تا با تشکیل بانک اطلاعات بسته بندی کشور ضمن شناسایی صاحبان صنایع بسته بندی و تعیین نقش فعالیت آن ها در ارتقاء وضعیت صنعت بسته بندی ، جهشی برای توسعه صادرات بسته بندی کشور برداشته شود.

bank

بانک اطلاعات بسته بندی کشور از دو قسمت مهم تشکیل شده است بخش اول مربوطه به بخشی حقیقی و حقوقی می باشد که در فعالیت های تولیدی ،فنی ، خدماتی ، پژوهشی و آموزشی نقش دارند. در این قسمت از بانک فعالان عرصه صنعت بسته بندی ضمن انتخاب نوع فعالیت خود مشخصات فعالیت خود را وارد می نمایند تا چنانچه اشخاصی نیاز به توانمندی آن ها را داشته باشند بتوانند از توانمندی آن ها استفاده نمایند.

بخش دوم نیز مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند که در پی یافتن راه حلی برای پاسخ سوالات خود در تولید کالا و ارسال آن به دست مصرف کننده می باشند بدین منظور نیاز خود را با وارد کردن کلید واژه در محل از پیش تعریف شده می توانند پاسخ های لازم را با شناسایی فعالان صنعت بسته بندی بصورت رایگان رویت نمایند.

با  این روش ضمن این که فعالیت های بسته بندی در کشور بصورت متمرکز جمع آوری خواهد شد کمک خواهد نمود تا بخش بزرگی از کشور که در عرصه صادرات و تولید فعالیت دارند از توانمندی صنعت بسته بندی کشور به نحو مطلوب استفاده نمایند.

 

توجه : اسامی شرکت های آورده شده در بانک ، دلیل بر حسن اولویت در صنعت بسته بندی کشور نمی باشد. بلکه بانک اطلاعات بسته بندی در جهت اطلاع رسانی به مخاطبین خود این شرکت ها را در بانک اطلاعات به عموم معرفی نماید .

 

بانک بسته بندی