برگزاری کارگاه آموزشی اصول و مبانی بسته بندی در زنجیره تأمین

درباره‌ی صابر رمضان زاده

حتما ببینید

گواهی مشارکت تدوین استانداردهای انجمن از طرف سازمان استاندارد