تشکیل هسته تفکر بسته بندی کشور توسط انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

Capture

                        به نام خدا

 

 

تشکیل هسته تفکر بسته بندی کشور توسط انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

 

انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران به عنوان نماینده جامعه بسته بندی کشور در صدد است به کمک اعضای علاقه مند خود هسته تفکر بسته بندی ایران را تشکیل بدهد. هدف از شکل گیری این هسته تفکر بررسی وضعیت و جایگاه بسته بندی در کشور ایران است تا با توجه به شرایط موجود، برنامه راهبردی صنعت بسته بندی کشور توسط این گروه تهیه و جهت بکارگیری در طرح های توسعه‌ای کشور به ارکان حکومتی ارائه شود.

برخی مزایای مشارکت در این هسته تفکر به شرح ذیل می باشد:

  • اعضای فعال می توانند مسئولیت کمیته های تخصصی انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران را بر عهده گیرند.
  • افراد به عنوان مدیر پروژه های صنعتی محول شده به انجمن انتخاب می گردند.
  • بهره مندی از امکانات و مزایای انجمن
  • امکان فعالیت در فصلنامه علوم و فنون بسته بندی

اعضای علاقمند به مشارکت در هسته تفکر بسته بندی کشور ایران می توانند مشخصات و رزومه خود را جهت بررسی و احراز صلاحیت به ایمیل انجمن به نشانی contact@ispst-pack.ir ارسال نمایند.

مشخصات مورد نیاز شامل موارد ذیل می باشد:

  • نام و نام خانوادگی
  • شماره تماس
  • تحصیلات
  • سوابق مدیریتی ، اجرایی و پژوهشی در رابطه با بسته بندی