درباره ما

به نام خدا

هدف از تشکیل انجمن علمی بسته‌بندی ایران،‌ ابتدا شناخت و کسب دانش در زمینه مسائل و مباحث انجام شده درباره آن،‌ آسیب‌شناسی به‌عنوان یک رشته دانشگاهی،‌ نبود متخصصین و افراد خبره صنعت بسته‌بندی با مدرک دانشگاهی،‌سپس ارائه راهکار و ساختار مناسب جدید به‌منظور رفع مشکلات و نارسایی‌های فعلی صنعت بسته‌بندی می‌باشد. به صورتی که با الگویی مناسب انتخاب افراد برگزیده و شایسته در دانشگاه‌ها و صنعت صورت گرفته،‌ استعدادها و توانایی‌های افراد تشخیص داده شده و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده و سودجویی مؤسساتی که آثار روحی و روانی بر علم بسته‌بندی و به تبعات آن کاهش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی است. مهم‌ترین اهداف به قرار ذیل می‌باشد:

اهداف:

 • ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و…
 • استفاده از ظرفیت مازاد جهت بهبود و توسعه سیستم‌های بسته‌بندی
 • حل مسائل و مشکلات راهبردی برای توسعه صنعت بسته‌بندی
 • ایجاد مرکز مطالعاتی به‌منظور رصد آخرین نوآوری‌ها در حوزه بسته‌بندی
 • تولید و توسعه دانش و فناوری‌های نوین بسته‌بندی
 • طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌ مدت، بلند مدت و سمینارهای تخصصی
 • فراهم شدن زمینه‌ای برای روحیه تحقیق،‌ کارگروهی،‌ نوآوری‌های آموزشی،‌ خلاقیت‌ها و کارآفرینی‌ها
 • تحقیق و پاسخگویی به نیازهای علمی و کاربردی بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور
 • صنعت صادرات محصولات داخل کشور
 • شناخت نخبگان و متخصصان علمی و صنعتی به دلیل نبود رشته دانشگاهی و ضعف آن
 • خارج شدن از وضعیت تک محصولی و توسعه صادرات محصولات تولیدی داخل کشور
 • عدم شناخت کافی به علم بسته‌بندی و موضوعات آن با سایر صنایع
 • ضعف تولیدکنندگان کالا به طراحی و شرایط بسته‌بندی محصول
 • تغییر وضعیت موجود و ارائه راه‌حل و الگوهایی برای دستیابی به رشته دانشگاهی و تبعات آن پذیرش دانشجو به‌عنوان مهم‌ترین عامل برای کسب شغل و جایگاه اجتماعی مناسب
 • جلوگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های روانی،‌ اجتماعی،‌ اقتصادی،‌ سیاسی و فرهنگی که از چالش‌های اصلی کشور است.
 • مشارکت دانشگاه‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین عامل پذیرش دانشجو با توجه به اینکه از نظر اشتغال،‌ زمینه مناسبی دارد.