حقوقی

مدارک لازم جهت عضویت حقوقی در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران:

۱- تکمیل و ارائه فرم عضویت حقوقی و فرم منشور اخلاقی انجمن

۲- کپی آخرین مدرک تحصیلی نماینده ، تصویر شناسنامه ، کارت ملی  و عکس نماینده به صورت الکترونیکی

۳- آدرس کامل پستی شرکت

۴- کپی روزنامه رسمی شرکت

۵- ارسال درخواست کتبی برای صدور گواهی عضویت حقوقی توسط شرکت

۶- ارسال تصویر لوگوی شرکت متقاضی

۷- ارسال تصویر فیش پرداخت حق عضویت در انجمن ( مبلغ و شماره حساب بعد از دریافت درخواست عضویت به اطلاع  شرکت متقاضی خواهد رسید)

ایمیل مدارک به آدرس contact@ispst-pack.ir

دریافت فرم عضویت حقوقی

PDF            Word

دریافت فرم منشور اخلاقی

PDF            Word