حقوقی

مدارک لازم جهت عضویت حقوقی در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران:

۱- تکمیل و ارائه فرم عضویت

۲- کپی آخرین مدرک تحصیلی نماینده

۳- کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده

۴- آدرس کامل پستی

۵- کپی روزنامه رسمی

۶- ارسال درخواست کتبی برای صدور گواهی عضویت حقوقی توسط متقاضی (بعد از بررسی درخواست و موافقت اعضای هیات مدیره انجمن مبلغ حق عضویت به متقاضی اعلام خواهد شد)

۷- تکمیل و ارائه فرم منشور اخلاقی انجمن

۸- دو قطعه عکس نماینده به صورت الکترونیکی

۹- ارسال لوگوی شرکت متقاضی

ایمیل مدارک به آدرس contact@ispst-pack.ir

دریافت فرم عضویت حقوقی

PDF            Word

دریافت فرم منشور اخلاقی

PDF            Word