جمعه , اسفند ۹ ۱۳۹۸
خانه / عضویت / حقوقی

حقوقی

مدارک لازم جهت عضویت حقوقی در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران:

۱- تکمیل و ارائه فرم عضویت

۲- کپی آخرین مدرک تحصیلی نماینده

۳- کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده

۴- آدرس کامل پستی

۵- کپی روزنامه رسمی

۶- مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۳۷۶۱۱۳۶۷۱ بانک تجارت شعبه وزارت علوم کد بانک ۳۷۶۰ به نام انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

۷- تکمیل و ارائه فرم منشور اخلاقی انجمن

۸- دو قطعه عکس نماینده به صورت الکترونیکی

۹- ارسال لوگوی شرکت متقاضی

ایمیل مدارک به آدرس contact@ispst-pack.ir

دریافت فرم عضویت حقوقی

دریافت فرم عضویت حقوقی

PDF            Word

دریافت فرم منشور اخلاقی

دریافت فرم منشور اخلاقی

PDF            Word