جمعه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۸
خانه / عضویت / حقوقی

حقوقی

مدارک لازم جهت عضویت حقوقی در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران:

۱- تکمیل و ارائه فرم عضویت

۲- کپی آخرین مدرک تحصیلی نماینده

۳- کپی شناسنامه نماینده

۴- آدرس کامل پستی

۵- کپی روزنامه رسمی

۶- مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۳۷۶۱۱۳۶۷۱ بانک تجارت شعبه وزارت علوم کد بانک ۳۷۶۰ به نام انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

۷- تکمیل و ارائه فرم منشور اخلاقی انجمن

۸- دو قطعه عکس نماینده

ایمیل مدارک به آدرس contact@ispst-pack.ir

دریافت فرم عضویت حقوقی

دریافت فرم عضویت حقوقی

PDF            Word