حقیقی

مدارک لازم جهت عضویت حقیقی در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران:

 ۱– برگه‌ی تکمیل شده‌ی درخواست عضویت اعضای حقیقی و فرم منشور اخلاقی

 ۲- کپی آخرین مدرک تحصیلی ( دانشجویان می بایست کپی کارت دانشجویی را نیز ارسال نمایند )

 ۳- دو قطعه عکس جدید

 ۴ -مبلغ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال ( با تخفیف ۲۵% برای دانشجویان، ۱۵% برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و ۱۵% برای مشاوران و همکار با انجمن)

۵ – کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه

به شماره حساب ۳۷۶۱۱۳۶۷۱ بانک تجارت شعبه وزارت علوم کد بانک ۳۷۶۰ به نام انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

ایمیل مدارک به آدرس contact@ispst-pack.ir

دریافت فرم اعضای حقیقی

PDF                         Word

دریافت فرم منشور اخلاقی

PDF            Word