فصلنامه دنیای بسته بندی و تجارت تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ منتشر شد

درباره‌ی صابر رمضان زاده

حتما ببینید

کارگاه نقش بسته بندی در لجستیک و حمل و نقل