فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین

6

 

فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین

 

نوع نشریه:علمی-ترویجی

صاحب امتیاز:مرکز مطالعات‌ و پژوهش های‌ لجستیکی‌

مدیر مسئول:مهندس کاظم معتمدی‌فر

سردبیر:دکتر بهروز کریمی (استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

مدیر اجرائی:دکتر حسین غفاری توران

کارشناس اجرائی:بهزاد مرادی ساران، مهندس حبیب بدلی

 

ویراستار ادبی: بهزاد مرادی ساران

اعضای هیأت تحریریه نشریه:

دکتر علی محمد احمدوند (استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع))

دکتر سید محمد تقی فاطمی قمی (استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

دکتر عزیزالله معماریانی (استاد دانشگاه علوم اقتصادی تهران)

دکتر ابراهیم تیموری (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران)

دکتر مسعود مصدق خواه (دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع))

دکتر کامران شهانقی (استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران)

دکتر اردشیر احمدی (استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع))

 

تلفن: ۰۲۱۸۸۳۶۹۷۵۴

فکس:۰۲۱۸۸۳۶۹۷۴۰

آدرس:تهران، میدان صنعت، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسری، مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی، طبقه اول، دفتر فصلنامه مدیریت زنجیره تامین