ماهنامه صنعت بسته بندی

5

ماهنامه صنعت بسته بندی

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: رضا نورائی

نشانی مراسلات پستی: تهران، صندوق پستی ۱۴۸۷-۱۳۱۴۵

نشانی دفتر ماهنامه: تهران، خیابان ولیعصر، پائین تر از خیابان انقلاب، نبش کوچه پرتوی، ساختمان وفا، واحد ۳۰۱

تلفن: ۶۶۹۸۹۴۱۵ – ۶۶۹۸۹۴۲۱

فکس: ۶۶۹۸۹۴۰۹

تلفن همراه: ۰۹۳۵۹۹۰۱۰۱۹ – ۰۹۳۵۷۴۳۰۵۳۸

سایت ماهنامه صنعت بسته بندی : www.iranpack.ir