ماهنامه فناوری و توسعه صنعت بسته بندی

4

ماهنامه فناوری توسعه بسته بندی

صاحب امتیاز : موسسه فرهنگی بین المللی آیدا

مدیر مسوول : سید مصطفی ایران منش

سردبیر : امیر علیزاده منیر

دبیر تحریریه : اسماعیل امیری نژاد

مدیر داخلی و مدیر بازرگانی : فاطمه سحرخیز

مدیر روابط عمومی : احمد مظهری

تلفن : ۶۶۴۶۲۹۳۳ ، ۶۶۴۶۲۹۰۳

فکس : ۶۶۹۶۱۵۶۹

ایمیل : info@persiapack.ir

صندوق پستی : ۱۱۴۹۵/۱۳۹

شماره اختصاصی پیامک : ۱۰۰۰۵۳۱۱۶۶۴۶۲۹

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان دانشگاه ، خیابان وحید نظری ، پلاک ۶۵ ،واحد ۱۱، طبقه ۵

 

سایت ماهنامه فناوری توسعه بسته بندی : http://persiapack.ir