ماهنامه کشاورزی و غذا

3

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : مهندس محمود رضا عیسی خانی
تلفن : ۵-۶۶۵۵۸۵۷۳ (۰۲۱)
فاکس : ۶۶۵۱۵۱۶۶ (۰۲۱)
نشانی : خیابان ستارخان ، بین تهران ویلا و پل ستارخان ، پلاک ۴۰۵ ، طبقه اول
نشانی پست الکترونیک: agrifood@magiran.com