معرفی انجمن

به نام خدا

معرفی انجمن

هدف از تشکیل انجمن علمی بسته‌بندی ایران،‌ ابتدا شناخت و کسب دانش در زمینه مسائل و مباحث روز بسته بندی،‌ مطرح شدن به ‌عنوان یک رشته دانشگاهی،‌ ‌سپس ارائه راهکار و ساختار جدید به‌ منظور رفع مشکلات و نارسایی‌های فعلی در صنعت بسته‌بندی می‌باشد، بگونه ای که با الگویی مناسب در جهت انتخاب افراد برگزیده و شایسته در دانشگاه‌ها و صنعت به پیش رفته و‌ استعدادها و توانایی‌های افراد را مورد شناسایی و استفاده قرار دهد.

مهم‌ترین اهداف انجمن به قرار ذیل می‌باشد:

  • ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و…
  • حل مسائل و مشکلات راهبردی برای توسعه صنعت بسته‌بندی
  • ایجاد مراکز مطالعاتی به ‌منظور رصد آخرین نوآوری‌ها در حوزه بسته‌بندی
  • طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌ مدت، بلند مدت و سمینارهای تخصصی
  • فراهم شدن زمینه‌ای برای روحیه تحقیق،‌ کارگروهی،‌ نوآوری‌های آموزشی،‌ خلاقیت‌ها و کارآفرینی‌ها
  • تحقیق و پاسخگویی به نیازهای علمی و کاربردی بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور
  • گسترش صنعت صادرات محصولات داخل کشور
  • خارج شدن از وضعیت تک محصولی و توسعه صادرات محصولات تولیدی داخل کشور
  • افزایش کیفیت طراحی بسته بندی منطبق با نوع کالا و فرهنگ محیطی تولید کالا.
  • تغییر وضعیت موجود و ارائه راه‌حل و الگوهایی برای دستیابی به رشته دانشگاهی و پذیرش دانشجو به‌عنوان مهم‌ترین عامل برای کسب شغل و جایگاه اجتماعی مناسب