نشریه هنر بسته بندی

 

1

 

اعضای ثابت تحریریه ماهنامه هنر بسته بندی به قرار زیر هستند:

 • سهیل چهره ای : صاحب امتیاز، مدیر مسوول و سر دبیر
 • امیر فرزاد :  دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل
 • مهشاد مقومی: دکترای فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت
 • لیلا تبریزی : دکترای شیمی معدنی
 • امیر محسن ناظری : کارشناس ارشد چوب و کاغذ
 • لادن لیاقتی: کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
 • علیرضا سوخته سرایی:کارشناس ارشد مهندسی خمیر و کاغذ
 • فائقه السادات مرتضوی: کارشناس ارشد چوب و کاغذ
 • روح الله رحمانی: کارشناس ارشد صنایع دستی
 • علی ابراهیمی پور: کارشناس علوم و صنایع غذایی
 • اکرم قدرت: خبرنگار

نشانی : تهران ، صندوق پستی ۱۵۷-۱۳۹۵۵

تلفن : ۶-۴۴۶۹۷۸۹۵

فکس : ۴۴۶۷۰۵۵۱

 

سایت نشریه هنر بسته بندی : http://www.packagingart.ir