سه شنبه , بهمن ۲ ۱۳۹۷
خانه / هیئت تحریریه

هیئت تحریریه

 

دکتر عبدالرسول ارومیه ای – عضو هیئت

علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی دانشگاه

آزاد واحد تهران جنوب

 دکتر مرجان شرافتی

moghadam

دکتر نسرین مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مهندس نیما سیدالحکمائی – مدیر عامل شرکت

ماشین سازی حکمائی

 

دکتر محمد خدابخشی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

علیرضا سوری – محقق و پژوهشگر چاپ و بسته بندی

 

دکتر حبیب اله خادمی اسلام – عضو هیئت علمی دانشگاه

ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران