کارگاه نقش بسته بندی در لجستیک و حمل و نقل

درباره‌ی صابر رمضان زاده

حتما ببینید

فصلنامه دنیای بسته بندی و تجارت تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ منتشر شد