سمینار آموزشی بسته بندی هوشمند

20130125175513218

سمینار آموزشی بسته بندی هوشمند

به اطلاع اعضای محترم انجمن علوم و فناوری بسته‌بندی ایران می‌رساند که: انجمن در نظر دارد در نیمه دوم مرداد ماه، سمیناری آموزشی در ارتباط با بسته‌بندی هوشمند برگزار نماید. علاقه مندان شرکت در این سمینار می توانند اطلاعات تماس خود را از طریق ایمیل contact@ispst-pack.ir ارسال کنند تا همامهنگی لازم به عمل آید.