دوره استاندارد آزمون های بسته بندی در شرکت رامک شیراز

مدت دوره ۱۶ ساعت
مدرس: خانم مهندس جاوید
محل برگزاری : شرکت فرآورده های لبنی رامک
تاریخ برگزاری : ۹۷/۱۲/۲۱ و ۹۷/۱۲/۲۲

 

adad

 

سر فصل دوره:

– استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۲۷۲ با عنوان میزان انتقال مزه و بو از فیلم های بسته بندی پلیمری – روش آزمون

– استاندارد ملی ایران به شماره با عنوان ۱۱۵۴۷ ظروف پلی استایرن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت بسته بندی موادغذایی–ویژگی ها

 

– استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۵۵۸ با عنوان کاغذ پوشیده شده باپلی اتیلن –ویژگی ها وروش های آزمون

– استاندارد ملی ایران به شماره۱۱۸۳۵ با عنوان چندلایه ها-استحکام پیوند یا چسبندگی لایه ها درچندلایه های مشابه ساخته شده ازموادانعطاف پذیر- روش آزمون

– استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۶۱۰ با عنوان بطری های پلی اتیلن ترفتالات (پی ای تی) برای بسته بندی فرآورده های غذایی-ویژگیها وروشهای آزمون

– استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۵۴۸ با عنوان لفاف های چندلایه جهت بسته بندی تک نفره موادغذایی (ساشه)-ویژگی- ها وروش های آزمون

– استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۴۴ با عنوان کاغذ پارشمینه برای بسته بندی فرآورده های لبنی- ویژگی ها وروش های آزمون تجدید نظراول

– استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۱۴ با عنوان فیلم های پلاستیکی سه لایه جهت بسته بندی فراورده های لبنی آب گونه پاستوریزه-ویژگی ها وروش های آزمون

– استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۱۳ با عنوان مقوای مومی مورد استفاده برای بسته بندی بستنی و فرآورده های قنادی    یخ زده-ویژگی ها وروش های آزمون

– استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۸۷۷ با عنوان بسته های کامل پرشده جهت حمل ونقل – آزمون واژگونی

– استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۸۷۶ با عنوان بسته های کامل پرشده جهت حمل ونقل – آزمون ضربه عمودی به روش سقوط