مزایای استفاده از بسته های اکو شارژ(شارژ اقتصادی):

 

  • کاهش حجم و وزن زباله و حفاظت از محیط زیست
  • با توجه به اینکه در موارد سفید کننده و مایع نرم کننده لباس میتوان کنسانتره موارد فوق را دربسته های اکوشارژ بسته بندی نمود و رقیق نمودن آنها توسط مصرف کننده صورت مى پذیرد،لذا هزینه های حمل و نقل و انبارداری کاهش میابد.
  • کاهش مصرف برق برای پرکردن بسته ها
  • پایین بودن وزن هر بسته و نهایتا کاهش قیمت تمام شده

 

(ماشین سازی حکمایی)

 

نمونه بسته ۵۰۰ میلی لیتر با دستگاه بسته بندی مدل اکو شارژ ماشین سازی حکمایی.  
photo_2016-05-04_04-55-11

 بسته اکو شارژ مایع نرم کننده لباس بصورت غلیظ(کنسانتره) .


photo_2016-05-04_04-55-25 

 بسته های اکو شارژ در قفسه های فروشگاهی در شهر پاریس.
photo_2016-05-04_04-55-59
 نمونه خارجی بسته اکو شارژ مایع دستشویی.  photo_2016-05-04_04-55-55
 با بکارگیری دو بسته مایع غلیظ شده (کنسانتره) اکوشارژ۲۵۰ میلی سفید کننده و افزودن ۲ لیتر آب، مجددا ظروف خالی شده سفیدکننده توسط مصرف کننده پر میشود و از  حمل و نقل بخش آب افزوده شده جلوگیری میشود  photo_2016-05-04_04-55-39