پژوهش های بسته بندی

توانمندی های انجمن

به نام خدا توانمندی های انجمن ۱ – انجام مشاوره به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری ۲ – طراحی دوره های آموزش بسته بندی و اجرای دوره های بسته بندی ۳ –  مشاوره برای خرید و فروش دستگاه های بسته بندی ۴ – ارایه مشاوره به تولید کنندگان کالا برای طراحی …

بیشتر بخوانید »