شنبه , مهر ۱ ۱۳۹۶
خانه / اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 

 آقای دکتر محمدرضا مشایخی رئیس هیئت مدیره mashayekhi-1
آقای مهندس مصطفی
امام پور
نائب رئیس هیئت مدیره Mr. Emampour
آقای مهندس نیما سیدالحکمایی خزانه دار و عضو هیئت مدیره Mr.Hokamaei

آقای دکتر مهدی فرهودی

عضو هیئت مدیره Dr. Fahodi
 

آقای دکتر سعید مهدوی
فیض آبادی

عضو هیئت مدیره Dr Mahdavi
آقای دکتر میثم شعبانیان اعضای علی البدل هیئت مدیره  Capture
آقای دکتر علیرضا بصیری اعضای علی البدل هیئت مدیره  Capture
آقای مهندس عباس فارسیجانی  بازرس اصلی  
آقای مهندس معادی رودسری بازرس علی البدل