سه شنبه , اردیبهشت ۴ ۱۳۹۷
خانه / اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 

آقای مهندس مصطفی
امام پور
 رئیس هیئت مدیره Mr. Emampour
 آقای دکتر محمدرضا مشایخی عضو هیئت مدیره mashayekhi-1
آقای مهندس نیما سیدالحکمایی خزانه دار و عضو هیئت مدیره Mr.Hokamaei

آقای دکتر مهدی فرهودی

عضو هیئت مدیره Dr. Fahodi
 

آقای دکتر سعید مهدوی
فیض آبادی

عضو هیئت مدیره Dr Mahdavi
آقای دکتر علیرضا بصیری اعضای علی البدل هیئت مدیره  Capture
آقای مهندس معادی رودسری بازرس علی البدل 33444