دوره های آموزشی برگزار شده

[mp_row] [mp_span col=”12″]

 

ردیف

عنوان دوره

۱

دوره آموزشی بسته بندی مواد خطرناک
کلیک کنید
 ۲
 اولین دوره شناخت بسته بندی مواد غذایی
کلیک کنید
 ۳
اولین دوره شناخت بسته بندی برگزار گردید
 کلیک کنید
 ۴
سمینار تخصصی چسب نشاسته در صنایع کارتن‌سازی
کلیک کنید
 ۵
برگزاری دوره آشنایی کارشناسان کنترل کیفیت صنایع استان
سمنان با موضوع بسته بندی
 کلیک کنید
۶
برگزاری دوره بسته بندی – مقررات ملی و بین المللی
کلیک کنید
۷
دوره آموزش بسته بندی های پلاستیکی ویژه شرکت بهران
کلیک کنید
۸
دوره ارتباط تصویری(بسته بندی)
کلیک کنید
۹
دوره استاندارد آزمون های بسته بندی در شرکت رامک شیراز
کلیک کنید
۱۰
دوره پلاستیک های بسته بندی در شرکت رامک شیراز
کلیک کنید
۱۱
دوره آموزشی بسته بندی در هنر صنعت مبلمان
کلیک کنید
[/mp_span] [/mp_row]