چهارشنبه , مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خانه / فهرست مشاورین

فهرست مشاورین

جناب آقای رضا پورزند

 

 محقق و پژوهش‌گر مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی Untitled
خانم مهندس منیژه عبدی

 

 رئیس آزمایشگاه های مرجع گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی Abdi
 خانم مهندس لاله جاوید

کارشناس استاندارد بسته بندی

photo_2018-04-25_13-10-33
آقای دکتر شادمان
پور موسی

هیئت علمی گروه صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

dr. poor_mosa

آقای دکتر سید مهدی جعفری

smjafari@gau.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

Dr. Jafari